Tehetségpont


ARAMI Tehetségpont /Regisztrált Tehetségpont

Iskolánk, az Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2003-ban alakult Székesfehérváron, alapítója az Alba Tánc Közhasznú Társaság (fenntartója jogutódja, az Alba Tánc Nonprofit Kft.).

Intézményünk az 1949-ben alakult Európa-díjas Alba Regia Táncegyüttes táncművészeti műhelye köré épült, amelyben a Csokonai-díjjal kitűntetett Botos József alkotó koreográfus és tanítványai által kialakított módszerek szerinti tanítás folyik.

Az   intézmény szakmailag kiválóra minősült, ezen kívül megkapta 2008-ban az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a "Legeredményesebben felkészítő iskola" címet. Táncosaink az országos tanulmányi versenyeken (szóló, páros és csoportos kategóriában is) rendszeresen kimagasló eredménnyel szerepelnek. A tanulmányi versenyek (néptánc szakirány) megyei és területi előválogatóit az iskola rendezi. Csoportjaink az Országos Gyermek és Ifjúsági Néptánc Antológiák állandó meghívott résztvevői, amelyre csak az ország legjobb 15 csoportja kap lehetőséget eredményei alapján. Iskolánk pályázat útján megkapta a lehetőséget, hogy a Magyar Táncművészeti Főiskola kihelyezett gyakorló iskolájaként működjön.

A megye és a régió szakembereinek, pedagógusainak továbbképzését az Oktatási Minisztérium által akkreditált képzéssel segítjük, ezen kívül itt működik a régió egyetlen szakmai könyvtára is (néptánc, népzene, népművészet témakörben) olyan hagyatékokkal, mint Vásárhelyi László, Pesovár Ferenc, Pesovár Ernő. A felgyűjtött anyagokból oktatási segédanyagokat készítettünk, amelyeket az ország egész területén használnak az oktatási és közművelődési  szakemberek. Az iskola hallgatói a régió legnagyobb fesztiváljának, a szintén kiválóra minősített Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválnak állandó fellépői, önkéntes segítői.

A tevékenység hatóköre: Közép-dunántúli Régió

Az együttműködés lehetőséget ad más szakmai szervezetekkel, intézményekkel országos szinten is a tehetségsegítő rendezvények megszervezésére, a tehetségek közvetítésére.
Alapításkor már széles körű együttműködés alakult ki a tehetséggondozásban érintett és érdekelt civil szerveződések, intézmények és szakemberek között, amelynek a formája együttműködési megállapodás, támogató nyilatkozat.

A civil önszerveződésben létrejött műhelyek példaként szolgálnak a fiatal, tehetséges tanulók előtt. A tehetség azonosítás mellett a tehetségek közvetítésére is gondot fordítunk, ezért a  kapcsolatépítés más tehetségpontokkal alapvető feladataink közé tartozik.

Specifikus tehetségformák:

A táncművészeti ág területén kívánjuk tevékenységünket kifejteni, amely a következő:

-           tehetségazonosítás, tehetséggondozás, képzés, mentorálás, közvetítés;

-      tehetségsegítő rendezvények szervezése (tanulmányi versenyek, szakmai napok, fesztiválok);

-           szakmai továbbképzések (tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés);

-           szakmai konferenciák, módszertani tapasztalatcserék;

-           tanácsadás;
-           a tehetségek bemutatása.


Tevékenységünk során építünk az iskolai tehetséggondozás eredményeire, a regisztrált tehetséges tanulók továbbképzési lehetőségeinek biztosításával kívánjuk elősegíteni a tanulók fejlődését, továbbhaladását, pályaorientációját, amely iskolán kívüli formában valósul meg. Tevékenységünk másik hasonlóan fontos alapeleme a tehetségazonosítás a művészeti képzésben még nem részesülő tanulók körében.

Konkrét tevékenységek az alapítási illetve az azt megelőző évében:

1.             Tehetségazonosító programok, rendezvények szervezése.

-           Országos Tanulmányi Verseny területi válogatójának megszervezése alapfokú művészetoktatási intézmények számára.

-           Regionális Gyermek Néptánc Találkozó megszervezése egyéb (nem csak művészetoktatás keretein belül működő) szervezetek részére.

2.         Pedagógusok továbbképzése (2 pedagógusunk beiskolázása a Táncművészeti Főiskola Gyakorlatvezető mentortanár képzésére).

3.         Tehetségek felkutatása, kiválasztása.

4.   Képzések szervezése iskolán kívüli formában (táborok, táncházak, tanfolyamok).

5.         Tehetségnapok szervezése.

6.         Részvétel a tehetséggondozásban érintett pedagógusok számára szervezett szakmai találkozón (Vásárhelyi Tehetségpont – Magyar Táncművészeti Főiskola).

7.  Kutatásban való részvétel: a Magyar Táncművészeti Főiskola Partnerintézményeiben folyó tehetséggondozó tevékenység vizsgálata, a táncos tehetségkoncepció megfogalmazása, a táncművészeti tehetség szempontrendszerének meghatározása, a produktív alkotói tehetségek azonosítása.

8.         3 hallgatónk vett részt a Vásárhelyi Tehetségpont és a Magyar Táncművészeti Főiskola Géniusz Tehetségnap keretén belül megrendezett fiatal táncos alkotó tehetségek bemutató színpada c. programban.


Híreink

Szólótánc sikerek

2020. december 20.

Mezőföld legfrissebb virágai

2020. október 06.

További hírek »

További programok »

Galéria


További képek »


Regisztrált Tehetségpont

Regisztrált Tehetségpont